Welke regels zijn er?

Welke regels zijn er?

Een kring biedt een veilige, vertrouwde plek om met leeftijdsgenoten te praten over homoseksualiteit en andere zaken die je bezighouden en/of om gezamenlijke dingen te ondernemen zoals uitgaan, een filmpje pakken etc. En alhoewel je zelf, samen met je medekringleden en de kringleider(s), vorm geeft aan een kring en de avond bepaalt, zijn er natuurlijk wel een aantal spelregels en omgangsnormen waar je je aan moet houden:

  • Een kring is niet geheel vrijblijvend. Het is de bedoeling dat je regelmatig naar de kringavond komt. Een keer een bijeenkomst missen is natuurlijk niet erg, maar het opbouwen van continu├»teit, vertrouwen en steun kan alleen als iedereen regelmatig aanwezig is.
  • In de kring is er respect voor ieders mening, achtergrond en geloofsovertuiging.
  • Alles wat er binnen de kring wordt besproken, blijft ook binnen de kring. We verwachten dat je dit respecteert.
  • Binnen een kring is het opbouwen van goede vriendschappen altijd mogelijk en uiteraard kan het eens voorkomen dat kringleden elkaar zo leuk vinden dat er iets moois uitbloeit. Als het vinden van een relatie echter je belangrijkste doel is, dan is een datingsite of een relatiebemiddelingsbureau wellicht meer iets voor je.
  • We verwachten van ieder kringlid een actieve deelname aan het voorbereiden en bespreken van de thema’s. Een kring valt en staat met de deelname van haar leden. Iedereen komt aan de beurt om een keer een thema voor te bereiden.
  • Betaal op tijd de contributie.