Wat kost het?

Wat kost het?

Als kringlid betaal je ieder jaar een bedrag van €17,50 aan de landelijke organisatie en eventueel een bijdrage voor de regio. Dit is per regio anders geregeld en ook de hoogte van deze jaarlijkse bijdrage kan verschillen. Naast deze vaste kosten kunnen er per kring ook vaste of variabele kosten zijn voor het ondernemen van activiteiten. Deze bedragen worden geïnd door je eigen kringleider.

Van de basiscontributie worden overkoepelende zaken betaald zoals:

  • landelijke pr-activiteiten (communicatie, folders, website, bezoek beurzen, deelname gaypride, etc.)
  • training van kringleiders
  • organisatiebijeenkomsten (landelijke jongerenkringendag, kringleidersbijeenkomst)
  • administratiekosten

Van de regiobijdrage bekostigt het Regioplatform onder meer:

  • regionale pr-activiteiten (advertenties, website, etc.)
  • organisatie bijeenkomsten (kringborrel, picknick)
  • administratiekosten

De variabele kosten zijn verschillend per kring. Iedere kring regelt onderling de financiële vergoeding voor het gastheerschap. Sommige kringen hebben een gezamenlijke pot waaruit de kosten voor koffie, thee, wijn en versnaperingen wordt bekostigd. Andere kringen vragen per bijeenkomst een kleine bijdrage. En weer andere kringen gaan er van uit dat ieder kringlid een keer gastvrouw/gastheer is en verrekenen op die manier de kosten voor een avond.

Voor extra evenementen, zoals een jaarlijks kringuitje, wordt de bijdrage apart vastgesteld. Hiervoor betaal je uiteraard alleen als je ook daadwerkelijk meedoet!