Organisatie

Hoe is de Kringen georganiseerd?

Er zijn kringen in heel Nederland. De Kringen heeft Nederland onderverdeeld in regio’s en meestal is er in een regio een regiobestuur.

Onder de menukeuze regiobestuur vind je wat het regiobestuur van deze regio als haar verantwoordelijkheid ziet.

Ook is er een landelijke organisatie met werkgroepen en een bestuur. Dat wordt hier beschreven.