Kringen?

Wat is een kring?

Een kring bestaat meestal uit 7 tot 14 personen, die eens in de maand bijeen komen. Vaak gebeurt dat bij één van de leden thuis. Tijdens deze bijeenkomsten komt meestal een thema aan bod, waarover gediscussieerd kan worden of dat in een spelvorm wordt behandeld. Sommige bijeenkomsten kunnen ook bestaan uit andere activiteiten, zoals samen eten, koken, uitgaan, film kijken, wandelen, evenement bezoeken en nog veel meer. Dit is afhankelijk van het type kring en de leden hiervan.

Hoe gaat een kringavond in zijn werk?

Een kring staat onder leiding van een kringleider en wordt meestal geassisteerd door een tweede kringleider. Deze maken, in samenspraak met de kringleden, een rooster met bijeenkomsten. Op dit rooster staan niet alleen de data van de bijeenkomsten maar ook de thema’s die behandeld worden en waar de avond wordt gehouden.

De avond begint meestal om acht uur met koffie/thee. Daarna vindt een kort rondje plaats waarin alle kringleden even vertellen wat zij de afgelopen maand hebben meegemaakt. De een heeft het over zijn/haar nieuwe vriend(in), de ander over de ouders en een weer een ander vertelt over die nieuwe kroeg waar hij/zij is geweest. Na het rondje begint het eigenlijke thema. Dit onderwerp, dat meestal door iemand van de kring is voorbereid, kan op vele manieren worden ingevuld. Er kunnen stellingen worden gebruikt maar ook een recent artikel uit krant of tijdschrift. Soms is het ook leuk om een gastspreker uit te nodigen of ergens naar toe te gaan. Ook worden veel thema’s in spelvorm behandeld. Bijvoorbeeld een memoryspel, of bordspel. Tijdens het thema krijgt iedereen de gelegenheid zijn/haar mening te geven en mee te doen. Niets is verplicht. Als je even niets weet te zeggen is dat geen probleem! De kringleider is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de avond en coördineert zo nodig het gesprek.

Bijkletsen, uitgaan

Rond een uurtje of elf eindigt het officiële deel van de avond. Daarna blijven de meeste kringleden nog even hangen voor een drankje, bijkletsen etc. Je bepaalt zelf hoe laat je vertrekt. In principe is vier weken later de volgende kringavond. Soms kiest er een kring er voor om vaker bij elkaar te komen. Ook zijn er kring of kringleden die in het weekend af spreken om uit te gaan (bios, museum, theater etc.).

Jij bepaalt je inbreng

Het succes valt en staat bij de betrokkenheid van de kringleden zelf, jij dus! Jij bepaalt, uiteraard samen met de andere kringleden, de data en thema’s van de van de kringavond. Jij bepaalt ook in welke mate je mee discussieert. Zo zijn er thema’s waar je niet zo veel mee hebt en soms zijn er thema’s die je raken. Een kring is informeel van karakter en meestal voert de gezelligheid de boventoon. Veelal ontstaan er leuke vriendschappen in een kring.

Een kring biedt een veilige, vertrouwde plek om met leeftijdsgenoten te praten over homoseksualiteit en andere zaken die je bezighouden en/of om gezamenlijke dingen te ondernemen zoals uitgaan, een filmpje pakken etc. En alhoewel je zelf, samen met je medekringleden en de kringleider(s), vorm geeft aan een kring en de avond bepaalt, zijn er natuurlijk wel een aantal spelregels en omgangsnormen waar je je aan moet houden:

 • Een kring is niet geheel vrijblijvend. Het is de bedoeling dat je regelmatig naar de kringavond komt. Een keer een bijeenkomst missen is natuurlijk niet erg, maar het opbouwen van continuïteit, vertrouwen en steun kan alleen als iedereen regelmatig aanwezig is.
 • In de kring is er respect voor ieders mening, achtergrond en geloofsovertuiging.
 • Alles wat er binnen de kring wordt besproken, blijft ook binnen de kring. We verwachten dat je dit respecteert.
 • Binnen een kring is het opbouwen van goede vriendschappen altijd mogelijk en uiteraard kan het eens voorkomen dat kringleden elkaar zo leuk vinden dat er iets moois uitbloeit. Als het vinden van een relatie echter je belangrijkste doel is, dan is een datingsite of een relatiebemiddelingsbureau wellicht meer iets voor je.
 • We verwachten van ieder kringlid een actieve deelname aan het voorbereiden en bespreken van de thema’s. Een kring valt en staat met de deelname van haar leden. Iedereen komt aan de beurt om een keer een thema voor te bereiden.
 • Betaal op tijd de contributie.
Als kringlid betaal je ieder jaar een bedrag van €17,50 aan de landelijke organisatie en eventueel een bijdrage voor de regio. Dit is per regio anders geregeld en ook de hoogte van deze jaarlijkse bijdrage kan verschillen. Naast deze vaste kosten kunnen er per kring ook vaste of variabele kosten zijn voor het ondernemen van activiteiten. Deze bedragen worden geïnd door je eigen kringleider. Van de basiscontributie worden overkoepelende zaken betaald zoals:

 • landelijke pr-activiteiten (communicatie, folders, website, bezoek beurzen, deelname gaypride, etc.)
 • training van kringleiders
 • organisatiebijeenkomsten (landelijke jongerenkringendag, kringleidersbijeenkomst)
 • administratiekosten

Van de regiobijdrage bekostigt het Regioplatform Amsterdam onder meer:

 • regionale pr-activiteiten (advertenties, website, etc.)
 • organisatie bijeenkomsten (kringborrel, picknick)
 • administratiekosten

De variabele kosten zijn verschillend per kring. Iedere kring regelt onderling de financiële vergoeding voor het gastheerschap. Sommige kringen hebben een gezamenlijke pot waaruit de kosten voor koffie, thee, wijn en versnaperingen wordt bekostigd. Andere kringen vragen per bijeenkomst een kleine bijdrage. En weer andere kringen gaan er van uit dat ieder kringlid een keer gastvrouw/gastheer is en verrekenen op die manier de kosten voor een avond.

Voor extra evenementen, zoals een jaarlijks kringuitje, wordt de bijdrage apart vastgesteld. Hiervoor betaal je uiteraard alleen als je ook daadwerkelijk meedoet!