Hoe ziet een kringavond eruit?

Hoe gaat een kringavond in zijn werk?

Een kring staat onder leiding van een kringleider en wordt meestal geassisteerd door een tweede kringleider. Deze maken, in samenspraak met de kringleden, een rooster met bijeenkomsten. Op dit rooster staan niet alleen de data van de bijeenkomsten maar ook de thema’s die behandeld worden en waar de avond wordt gehouden.

De avond begint meestal om acht uur met koffie/thee. Daarna vindt een kort rondje plaats waarin alle kringleden even vertellen wat zij de afgelopen maand hebben meegemaakt. De een heeft het over zijn/haar nieuwe vriend(in), de ander over de ouders en een weer een ander vertelt over die nieuwe kroeg waar hij/zij is geweest. Na het rondje begint het eigenlijke thema. Dit onderwerp, dat meestal door iemand van de kring is voorbereid, kan op vele manieren worden ingevuld. Er kunnen stellingen worden gebruikt maar ook een recent artikel uit krant of tijdschrift. Soms is het ook leuk om een gastspreker uit te nodigen of ergens naar toe te gaan. Ook worden veel thema’s in spelvorm behandeld. Bijvoorbeeld een memoryspel, of bordspel. Tijdens het thema krijgt iedereen de gelegenheid zijn/haar mening te geven en mee te doen. Niets is verplicht. Als je even niets weet te zeggen is dat geen probleem! De kringleider is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de avond en coƶrdineert zo nodig het gesprek.

Bijkletsen, uitgaan

Rond een uurtje of elf eindigt het officiƫle deel van de avond. Daarna blijven de meeste kringleden nog even hangen voor een drankje, bijkletsen etc. Je bepaalt zelf hoe laat je vertrekt. In principe is vier weken later de volgende kringavond. Soms kiest er een kring er voor om vaker bij elkaar te komen. Ook zijn er kring of kringleden die in het weekend af spreken om uit te gaan (bios, museum, theater etc.).

Jij bepaalt je inbreng

Het succes valt en staat bij de betrokkenheid van de kringleden zelf, jij dus! Jij bepaalt, uiteraard samen met de andere kringleden, de data en thema’s van de van de kringavond. Jij bepaalt ook in welke mate je mee discussieert. Zo zijn er thema’s waar je niet zo veel mee hebt en soms zijn er thema’s die je raken. Een kring is informeel van karakter en meestal voert de gezelligheid de boventoon. Veelal ontstaan er leuke vriendschappen in een kring.